Konserwacja i czyszczenie Aeg Dbe5961hg

Aby utrzymać odkurzacz Aeg DBE5961HG w optymalnej kondycji, należy regularnie go czyścić i konserwować. W celu usunięcia kurzu i brudu z filtra, należy go wyjąć z odkurzacza i umyć wodą z mydłem. Następnie należy dokładnie wypłukać i wysuszyć. Po wyschnięciu filtr można zamontować z powrotem do odkurzacza. Ponadto, obudowa odkurzacza i worki należy regularnie wycierać miękką szmatką. Gdy wycieraczka jest bardzo brudna, można ją wyczyścić mokrą szmatką nasączoną ciepłą wodą z mydłem. W celu zapewnienia optymalnej wydajności, ważne jest, aby przeprowadzać regularnie czyszczenie i konserwację odkurzacza Aeg DBE5961HG.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i czyszczenie Aeg Dbe5961hg

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

• Nie wkładać do urządzenia przedmio‐

tów, które mogą pochłaniać wodę

(gąbki, ściereczki).

• Usunąć z naczyń resztki jedzenia.

• Aby ułatwić usuwanie pozostałości

przypalonych potraw, należy zamo‐

czyć naczynia w wodzie przed ich

umieszczeniem w urządzeniu.

• Wklęsłe elementy (kubki, szklanki i mi‐

ski) układać otworami w dół.

• Upewnić się, że naczynia i sztućce nie

przylegają do siebie. Wymieszać łyżki

z innymi sztućcami.

• Upewnić się, że szklanki nie stykają

się ze sobą

• Małe elementy umieścić w koszu na

sztućce.

• Lekkie elementy umieścić w koszu

górnym. Upewnić się, że nie będą się

one przemieszczać.

• Przed uruchomieniem programu

upewnić się, że ramiona spryskujące

mogą się swobodnie obracać.

8. 3 Stosowanie soli, płynu

nabłyszczającego i detergentu

• Należy stosować wyłącznie sól, płyn

nabłyszczający i detergent do zmywa‐

rek. Inne produkty mogą uszkodzić

urządzenie.

• Płyn nabłyszczający jest dozowany

podczas ostatniej fazy płukania i zapo‐

biega powstawaniu smug i plam na

naczyniach podczas ich suszenia.

• Tabletki wieloskładnikowe zawierają

detergent, płyn nabłyszczający oraz

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Przed przeprowadzeniem kon‐

serwacji należy wyłączyć urzą‐

dzenie i wyjąć wtyczkę przewodu

zasilającego z gniazda elektrycz‐

nego.

inne dodatki. Należy sprawdzić, czy te

tabletki można stosować przy danej

twardości wody. Należy zapoznać się

z instrukcją na opakowaniu produktu.

• Tabletki z detergentem nie rozpusz‐

czają się całkowicie w trakcie krótkich

programów. Zaleca się stosowanie

tabletek przy długich programach, aby

zapobiec osadzaniu się detergentu na

naczyniach.

Nie używać większej ilości deter‐

gentu niż zalecana. Postępować

zgodnie ze wskazówkami pod‐

anymi na opakowaniu detergen‐

tu. 4 Przed rozpoczęciem

programu

Upewnić się, że:

• filtry są czyste i prawidłowo założone;

• ramiona spryskujące nie są zatkane;

• ułożenie naczyń i przyborów kuchen‐

nych w koszach jest prawidłowe;

• program jest odpowiedni dla danego

rodzaju załadunku i stopnia zabrudze‐

nia;

• zastosowano prawidłową ilość deter‐

gentu;

• w zmywarce znajduje się sól do zmy‐

warek i płyn nabłyszczający (chyba że

stosowane są wieloskładnikowe tab‐

letki z detergentem);

• pokrywka zbiornika soli nie jest polu‐

zowana.

Brudne filtry i zapchane ramiona

spryskujące pogarszają efekt

zmywania.

Należy je regularnie sprawdzać i

w razie potrzeby wyczyścić.

POLSKI

29

Problem

  • Na zmywarce zapala się wskaźnik automatycznego czyszczenia („Machine Care”)
  • Do czego służy program automatycznego czyszczenia?
  • Dlaczego świeci się kontrolka automatycznego czyszczenia?

Dotyczy

  • Zmywarki z funkcją automatycznego czyszczenia (program MACHINE CARE)

Rozwiązanie

Twoje urządzenie jest wyposażone w program samoczyszczący („MACHINE CARE”). 

Machine Care to program, który zapewnia optymalne efekty czyszczenia wnętrza urządzenia. Usuwa osady z kamienia i tłuszczu.

Przed uruchomieniem programu Machine Care należy oczyścić filtry i ramiona spryskujące

Przypomnienie o tym programie czyszczenia jest określane automatycznie przez zmywarkę.

Gdy urządzenie wykryje potrzebę czyszczenia, wyświetli się wskaźnik  

Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Najpierw wyczyść filtry i ramiona spryskujące. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia lub na poniższym filmie instruktażowym

2. Użyj środka do usuwania kamienia lub czyszczenia Clean & Care przeznaczonego specjalnie do zmywarek. Możesz znaleźć polecane produkty w naszym sklepie internetowym.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu produktu. NIE UMIESZCZAJ NACZYŃ W KOSZACH

3. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj i  przez około 3 sekundy: zaczną migać i .

Czas trwania programu pojawi się na panelu sterowania.

4. Zamknij drzwi urządzenia, aby uruchomić program

Po zakończeniu programu wskaźnik zgaśnie.


Jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu, zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta


Wskazówki dotyczące oszczędzania energii podczas korzystania ze zmywarki

Przy gwałtownie rosnących cenach energii nigdy nie było lepszego czasu, aby zastanowić się, w jaki sposób używasz urządzeń w domu, aby oszczędzać energię i pieniądze. Oprócz wsparcia budżetu domowego, przyniesie to również korzyści naszej planecie, zmniejszając emisję CO2. 

Oto kilka pomocnych wskazówek, jak zmniejszyć zużycie energii podczas korzystania ze zmywarki

  • Używaj programu ECO podczas zmywania naczyń. Trwa to trochę dłużej, ale zmywarka pracuje mniej intensywnie, co oznacza, że zużywa mniej energii. Porównaj to do biegu lub marszu na 1 km. Bieganie jest szybsze, ale zużywasz dużo więcej energii. Jeśli zamiast tego chodzisz, trwa to dłużej, ale zużywasz znacznie mniej energii. Ta sama logika dotyczy programu ECO.
  • Jeśli masz stawkę godzinową za energię elektryczną, zmywaj naczynia, gdy cena jest najniższa.
  • Jeśli posiadasz starą zmywarkę, najczęściej będzie się ona charakteryzować niską klasą energetyczną – możesz zaoszczędzić energię, wymieniając ją na nową, oszczędniejszą.

Zobacz inne przydatne wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Skuteczne wskazówki dotyczące oszczędzania energii w Twoim domu

Konserwacja i czyszczenie Aeg Dbe5961hg

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i czyszczenie Aeg Dbe5961hg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i czyszczenie Aeg Dbe5961hg